My Blog

กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน โดนจับโกงมื้อกลางวันเด็ก ถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดจริง ให้ให้ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการโดยทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจ.กรุงเทพฯ รักษาราชการแทนปลัดจ.กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อนักเรียนำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินอาหารเที่ยงเด็กนางวันทนีย์ พูดว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบเรื่องจริงรวมทั้งทำงานโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ในระหว่างนี้จะใคร่ครวญให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่กล่าวมาข้างต้นพักราชการไว้ก่อน แม้พบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สืบไปมาจากก่อนหน้าที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาเข้าครัวสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษา เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องใช้ไม้สอย โต๊ะ เก้าอี้ ข้างในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเสริมเติมเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่ผู้ประกอบธุรกิจ แม้ไม่ยินยอมกระทำตาม จะทำเรื่องยกเลิกข้อตกลง หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบกิจการได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่นักเรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินมากมายกองควบคุมคุ้มครองป้องกันล้มล้างการคดโกงและก็กระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งกำจัดการคดโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และก็ ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องรวมทั้งกำจัดการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบกิจการนำเงินไปส่งให้กับผู้อำนวยการสถานที่เรียนจากที่วิงวอน ก่อนเข้าจับตัวได้กับเงินหลักฐาน ด้านในห้องทำงานสถานที่เรียน