My Blog

กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน โดนจับโกงอาหารเที่ยงเด็ก ถ้าพบว่ากระทำผิดจริง ให้ให้ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการในทันที1 กุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินมื้อกลางวันเด็กนางวันทนีย์ พูดว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบข้อพิสูจน์และก็ปฏิบัติการโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวน ในระหว่างนี้จะพิเคราะห์ให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพักราชการไว้ก่อน ถ้าพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น สืบไปมาจากก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่าอาหารมีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบกิจการที่ชนะการเสนอราคาโครงงานว่าจ้างเหมาเตรียมอาหารสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานศึกษา เป็นเงิน 329,000 บาทโดยอ้างถึงว่าจะนำไปแก้ไขเครื่องใช้ไม้สอย โต๊ะ เก้าอี้ ด้านในโรงอาหาร แล้วก็เรียกเก็บเพิ่มเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่เข็ญผู้ประกอบกิจการ ถ้าไม่ยินยอมทำตามอย่าง จะทำเรื่องยกเลิกคำสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบกิจการได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินมากมายกองสั่งงานคุ้มครองปกป้องล้มล้างการคดโกงรวมทั้งประพฤติผิด (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องและก็ปราบการคดโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รวมทั้ง ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องรวมทั้งล้มล้างการโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบกิจการนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดังที่วิงวอน ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมทั้งเงินหลักฐาน ข้างในห้องทำงานสถานที่เรียน