My Blog

กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน โดนจับคดโกงมื้อกลางวันเด็ก ถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริง ให้ไล่ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการโดยทันที1 กุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดจ.กรุงเทพฯ รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินข้าวกลางวันเด็กนางวันทนีย์ บอกว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบข้อพิสูจน์แล้วก็ปฏิบัติการโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการซักถาม ในระหว่างนี้จะไตร่ตรองให้ผู้อำนวยการสถานที่เรียนดังที่กล่าวมาข้างต้นพักราชการไว้ก่อน แม้พบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว สืบไปมาจากก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน (ปลาบปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ชนะการเสนอราคาแผนการว่าจ้างเหมาปรุงอาหารสำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานที่เรียน เป็นเงิน 329,000 บาทโดยกล่าค่าอาหารวถึงว่าจะนำไปแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ข้างในโรงอาหาร และก็เรียกเก็บเพิ่มอีกเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่ผู้ประกอบธุรกิจ แม้ไม่ยินยอมปฏิบัติตาม จะทำเรื่องยกเลิกคำสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินเยอะๆกองสั่งการคุ้มครองป้องกันทำลายล้างการคดโกงรวมทั้งประพฤติผิด (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ทำลายล้างการโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และก็ ที่ทำการคณะกรรมการปกป้องและก็ปราบการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินไปส่งให้กับผู้อำนวยการสถานที่เรียนจากที่ขอ ก่อนเข้าจับตัวได้กับเงินหลักฐาน ข้างในห้องทำงานสถานที่เรียน