My Blog

กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กรุงเทพมหานคร สั่งรีบสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบางชัน โดนจับคดโกงอาหารเที่ยงเด็ก ถ้าเกิดพบว่ากระทำผิดจริง ให้ไล่ออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการในทันที1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเค่าอาหารทพฯ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา โดนจับจับจากการเรียกรับเงินอาหารมื้อเที่ยงเด็กนางวันทนีย์ พูดว่า กรุงเทพมหานคร จะรีบสอบความจริงแล้วก็ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบปากคำ ในระหว่างนี้จะไตร่ตรองให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นพักราชการไว้ก่อน ถ้าหากพบว่ามีความผิดระเบียบรุนแรง อัตราโทษเป็นการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการกรณีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อเนื่องมาจากก่อนหน้าที่ผ่านมามีการร้องทุกข์ว่า ผู้อำนวยการสถานที่เรียนบางชัน (ยินดีวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบกิจการที่ชนะการเสนอราคาแผนการว่าจ้างเหมาปรุงอาหารสำหรับผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของสถานที่เรียน เป็นเงิน 329,000 บาทโดยกล่าวถึงว่าจะนำไปเปลี่ยนแปลงเครื่องไม้เครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ ด้านในโรงอาหาร แล้วก็เรียกเก็บเสริมเติมเป็นเงินทุกเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมขู่ผู้ประกอบธุรกิจ ถ้าเกิดไม่ยินยอมประพฤติตาม จะทำเรื่องยกเลิกคำสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินส่วนต่างค่าของกิน จากการที่ผู้เรียนไม่มารับประทานของกินเป็นเงินเยอะแยะกองสั่งงานคุ้มครองกำจัดการโกงรวมทั้งกระทำไม่ดี (บก.ปปเปรียญ) ร่วมกับ ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งปราบการคดโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รวมทั้ง ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องและก็ทำลายล้างการคดโกงในภาครัฐ (เปรียญเปรียญท.) ก็เลยคิดแผนให้ผู้ประกอบกิจการนำเงินไปมอบให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดังที่วิงวอน ก่อนเข้าจับตัวได้พร้อมทั้งเงินหลักฐาน ข้างในห้องทำงานสถานศึกษา